Ostutingimused

  1. Üldine

1.1. Käeolevad PUUPÕLD OÜ e-poe tingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõikide tarbijate (edaspidi ostja) suhtes, kes kasutavad www.treefield.eu veebiaadressil asuvat PUUPÕLD OÜ e-poodi (edaspidi e-pood) ning tellivad e-poest kaupa.

1.2. E-poe kasutamisega kinnitab ostja, et on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja võtab need täitmiseks.

1.3. PUUPÕLD OÜ on õigus käesolevaid tingimusi muuta, teavitades sellest ostjaid e-poe kodulehel. Mistahes muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.

1.4. PUUPÕLD OÜ jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist järgmistel juhtudel:

1.4.1. toote hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu süsteemis;

1.4.2. tellitud kaup on laost otsa saanud;

1.4.3. ostja ei vasta käesolevate e-poe kasutustingimuste nõuetele.

1.5. E-poe toodete pildid on illustratiivsed ja võivad erineda tegelikkusest.

  1. Hinnad, tellimuse esitamine ja tasumine

2.1. Hinnad e-poes võivad erineda. Kaupade hinnad ja saadavus võivad e-poes ette teatamata muutuda. Ostjale rakendatakse alati tellimuse esitamise hetkel e-poes kehtinud hinda.

2.2. PUUPÕLD OÜ  on käibemaksu kohustlane.

2.3. Tellimuse esitamiseks:

2.3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi;

2.3.2.Kontrollige, et kaubad ja nende kogused vastavad Teie soovidele ning vajutage ostukorvis nupule ”Edasi”;

2.3.4. Valige sobiv kauba kättetoimetamise viis, täitke kõik nõutud andmeväljad, salvestage valik ning seejärel  vajutage nupule ”Jätka”;

2.5. E-poes saab maksta e-poe leheküljel toodud pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipank, Danske Bank, Pocopay)

2.7. Tellimuse eest tuleb tasuda koheselt. Tellimus loetakse esitatuks kaupade eest tasumisega.

2.8. Pärast tellimuse esitamist ja kaupade eest tasumist saadetakse ostja avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus .

2.9. PUUPÕLD OÜ palub ostjatel koheselt veenduda, et  tellimuse kinnituses esitatud andmed oleksid õiged ning säilitada tellimuse kinnitus koos käesolevate e-poe kasutustingimustega.

  1. Kaupade kättesaamine

3.1. E-poest tellitud kaupu on võimalik kätte saada SmartPosti pakiautomaadist.

3.2.1. Tarneaeg on 2 – 10 tööpäeva, kui tootekirjelduses pole mainitud muud tarneaega.

3.2.2. Kui toote kohale toimetamine kokkulepitud ajaks ei ole võimalik, on PUUPÕLD OÜ õigus tarneaega pikendada andes sellest ostjale teada.

3.2.3. Juhul kui ostja kaotab pikenenud tarneaja tõttu tellitud kaupade vastu huvi, on ostjal õigus esitatud tellimusest taganeda teavitades sellest PUUPÕLD OÜ  e-posti teel info@treefield.eu. Juhul kui ostja tasus kaupade ja tarnspordi eest tellimuse esitamisel, tagastatakse ostjale käesoleva punkti alusel tellimuse tühistamisel nii kaupade kui transpordi maksumus.

  1. Tellimuse tühistamine ja muutmine

4.1. Tellimuse tühistamiseks või muutmiseks peab ostja esimesel võimalusel võtma ühendust PUUPÕLD OÜ e-posti teel info@treefield.eu.

  1. Tellimusest taganemine ja kauba tagastamine

5.1. Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud tellimusest ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Tagastamistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.

5.2. Tellimusest taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse ning saatma selle aadressile info@treefield.eu

5.3. taganemisavalduses esitada vähemalt järgmine info:

5.3.1. Kauba kättesaamise kuupäev;

5.3.2. Ostja nimi;

5.3.3. Tagastatava kauba täpne nimetus;

5.3.4. Soovi korral kauba tagastamise põhjus. 14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust, kuid PUUPÕLD OÜ hindab ostjate tagasisidet, mis võimaldab meil pidevalt parandada oma kaupade ja teenuste kvaliteeti.

5.4. Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi andma või saatma viivitamatult pärast taganemisavalduse esitamist, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest. Tähtajast on kinni peetud, kui ostja saadab tagastamisele kuuluva kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Tagastamise transpordi tasub klient.

5.5. PUUPÕLD OÜ tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb PUUPÕLD OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil PUUPÕLD OÜ sai teada ostja otsusest e-poes sõlmitud lepingust taganeda ning tellitud kaubad tagastada.

5.6. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud tuleb katta ostjal.

5.7. Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda asja olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Ostja vastutab asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja on kohustatud tutvuma tootega ettevaatlikult, avama toote pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama toote silte/kaitsekilesid jmt, mitte võtma toodet kasutusele jne. Vastasel juhul võib ostja vastutada toote tagastamisel selle väärtuse vähenemise eest vastavalt punktile 5.9.

5.8. Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jmt) peavad  olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata.

5.9. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on PUUPÕLD OÜ õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab PUUPÕLD OÜ ostjale tasaarveldamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile.

5.10. Kõik eelnimetatud tagasimaksed tehakse, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui pooled on teistmoodi kokku leppinud.

5.11. PUUPÕLD OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et kaup on tagasi saadetud.

5.12. Ostjal ei ole õigus tagastada:

5.12.1. tooteid, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;

5.12.2. tellitud ja juba osutatud teenust;

5.12.3. tooteid, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;

5.12.4. tooteid, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

5.12.5. soodushinnaga kaupu;

5.12.6. tooteid, mis riknevad või vananevad kiiresti.

  1. Isikuandmete kaitse

6.1. E-poes kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on PUUPÕLD OÜ registrikood 12800208, aadress Raavitsa küla, Karula vald, Valgamaa, e-post:    info@treefield.eu.

6.2. Meie klientide isikuandmete kaitsmine on PUUPÕLD OÜ tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset.

6.3. Käesolevate e-poe kasutustingimustega nõustudes annab Ostja PUUPÕLD OÜ nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks. PUUPÕLD OÜ töötleb ostjate isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik ostja teenindamiseks ning müügilepingu ja esitatud tellimuse täitmiseks.

  1. Intellektuaalne omand

7.1. PUUPÕLD OÜ e-poe sisu (sealhulgas, kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub PUUPÕLD OÜ ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

7.2. PUUPÕLD OÜ e-poe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma PUUPÕLD OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta.

7.3. PUUPÕLD OÜ veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu PUUPÕLD OÜ. PUUPÕLD OÜ ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.

  1. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

8.1. PUUPÕLD OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele.

8.2. PUUPÕLD OÜ ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tõttu.

8.3. Ostjal on õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda puudusega toote parandamist või ümbervahetamist või toote ostuhinna tagastamist, kui kaupa ei ole võimalik parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, PUUPÕLD OÜ ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või ostjale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

8.4. E-poest ostetud kaupadele kehtib tavapärane 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

8.5. Ostja peab teatama toote lepingutingimustele mittevastavusest PUUPÕLD OÜ kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

8.6. Küsimuste, probleemide või kaebuste korral võtke palun ühendust PUUPÕLD OÜ e-posti aadressil    info@treefield.eu.

8.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

  1. Garantii

9.1. Garantii ei hõlma kella ja selle detailide loomulikku kulumist ja vananemist (sh muutused rihma ja korpuse värvis, kriimustused klaasil jne).

9.2. Garantii ei hõlma puidust detailide mehhanilisi vigastusi ja purunemisi (sh murdumine ja kriimustamine).

9.3. Garantii kehtib käekella mehhanismidele.

9.3. Garantii ei hõlma põrutusest tekkinud kahjustusi.

10. Vastustus ja vaidluste lahendamine

10.1. Pooled kannavad üksteisele tekitatud kahju eest vastutust käesolevates kasutustingimustes ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2. E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui PUUPÕLD OÜ on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või ostja ei ole nõus PUUPÕLD OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee) või kohtule.

Täpsemat infot vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta leiate www.tarbijakaitseamet.ee ja www.komisjon.ee.

10.3. Lisaks eeltoodule on ostjal õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) http://ec.europa.eu/odr.Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.

10.3. E-poe kasutustingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse kehtivatest õigusaktidest.